Company Profile

ผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานห้องเย็น ไลน์ผลิต งานกั้นฝ้าเพดาน งานกั้นผนังห้องทั่วไป สนใจบริการสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-174-6436-39 , 081-926-1376 หรือส่ง E-mail ข้อมูลที่ newstarpanel@gmail.com